Wat is speltherapie

Hoe werkt speltherapie?

Spel is voor kinderen een manier om met de omgeving in gesprek te gaan. Hij kan daarin zijn belevingen delen. Hierdoor kunnen we inzicht en begrip voor zijn wereld krijgen. Deze inzichten zijn nodig om het kind optimaal te kunnen begeleiden.

Tijdens de sessies kan het kind op zijn eigen wijze en met zijn eigen gekozen spelmaterialen spelen en op die manier uiting geven aan zijn belevingswereld. Het kind krijgt de gelegenheid en ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te verwerken. Het doorleven en verwerken van de problemen zal zowel voor het kind als voor zijn omgeving een verbeterde leefsituatie opleveren.

De ouder(s)/ opvoeder(s) zijn het belangrijkste opvangpunt voor de kinderen. Er wordt grote waarde gehecht aan hun ideeën omtrent de opvang en de ontwikkeling van hun kind. Daarom worden er naast de speltherapie ook gesprekken met de ouder(s)/opvoeder(s) gevoerd. Tijdens deze gesprekken worden mogelijkheden besproken die er zijn om met de ervaren problemen om te gaan of om deze op te lossen.

 

Speltherapie biedt kinderen de mogelijkheid, via hun spel, begrip te krijgen voor zichzelf en hun omgeving. Het spel geeft de mogelijkheid problemen te verwerken en nieuwe mogelijkheden uit te proberen, nieuwe vaardigheden aan te leren. De drang tot spelen is bij ieder kind van nature aanwezig. Als kinderen moeilijkheden hebben in hun dagelijks leven blijkt het vaak uit de wijze van spelen of van niet-spelen.

Spel is voor het kind het onderzoeken van: de eigen mogelijkheden; de mogelijkheden die materialen bieden; de reacties van de omgeving op het gedrag van het kind en in spel kan het kind opgedane ervaringen verwerken. In spel kan het kind hiermee experimenteren. Het spel sluit aan op de beleving van het kind. Het spel kan een uiting zijn van de wijze waarop het kind zijn wereld beleeft of zou willen beleven.