Tarieven

wat Prijs
Kennismaking/ Intake kosteloos
Spelsessie € 85,-
Ouder-kind therapie € 85,-
Observatie € 85,-
Oudergesprek € 85,-

Als speltherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NVVS

Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen moet de speltherapeut minimaal gediplomeerd lid zijn van de NVVS. Beschikt de speltherapeut over een beroepsregistratie van de FVB/NVVS dan zijn er meer vergoedingsmogelijkheden. (let op: een aantal verzekeraars stelt als extra voorwaarde dat de dat de speltherapeut ook is aangesloten bij de koepel RBCZ.TCZ) In www.registervaktherapie.nl kunt u kijken of de speltherapeut geregistreerd is.

Speltherapie kan volgens bovenstaande tarieventabel particulier aangevraagd worden, via het contactformulier kunt u een kennismaking/ intake aanvragen.

Omdat ik wil dat alle kinderen toegang hebben tot speltherapie is er ook de mogelijkheid om een inkomensafhankelijk tarief af te spreken. 

Daarnaast ben ik onderaannemer voor verschillende in Zeewolde gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, waardoor speltherapie ook vergoed door de gemeente Zeewolde geboden kan worden. Neemt u hiertoe contact op met de klantmanagers Jeugd van de gemeente Zeewolde: